Maandelijkse Bijeenkomst 2018

De komende Maandelijkse Bijeenkomst is op 7 mei  a.s. uw bestuur zal dan compleet aanwezig zijn.

Agenda:

01. opening door de voorzitter

02. Ingekomen stukken

03. Postzegelpraatje door : ?                    Onderwerp: ?

04. Veiling

05. Pauze met verkoop van loten.

06. De maandelijkse verloting.

07. Verloting a.d.h.v. de presentielijst.

08. Rondvraag en sluiting

09. Postzegelen- Breng uw stokboeken mee.

Volgende bijeenkomst 4 juni.  In principe de 1e maandag van de maand.