Bestuur/Contact

Het bestuur

Voorzitter Hr. J.G. Binken 0172-213620
Zwaluwplein 20 voorzitter@nvpvboskoop.nl
2771 SE Boskoop
Vice voorzitter Vacant
Secretaris Hr. J. de Zwijger 0182-616946
Wilgenhorst 51 secretaris@nvpvboskoop.nl
2742 DD Waddinxveen
Penningmeester Mw. P.C.A.M. van Kampen 0172-212682
Pastoor Daalmansplantsoen 43 penningmeester@nvpvboskoop.nl
2771 SH Boskoop
Rondzending commissaris voor Boskoop:
  Hr. J.G. Binken 0172-213620
Zwaluwplein 20 rondzendingboskoop@nvpvboskoop.nl
2771 SE Boskoop
 Rondzending commissaris voor Waddinxveen:
Hr. J. de Zwijger  0182-616946
Wilgenhorst 51 rondzendingwaddinxveen@nvpvboskoop.nl
2742 DD Waddinxveen
 Veilingmeester Hr. A.P.F. Marijnissen  0172-216059
Vinkeslag 5 veilingmeester@nvpvboskoop.nl
2771 KD Boskoop
 Webmaster Hr. J. de Zwijger  0182-616946
Wilgenhorst 51 webmaster@nvpvboskoop.nl
2742 DD Waddinxveen
 Beurscoordinator Hr. C. Klein  0182-631928
Sweelinckhof 61 beurscoordinatoor@nvpvboskoop.nl
2742 CC Waddinxveen

Contact

NVPV Boskoop
Opgericht 16 januari 1933

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF).
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den haag onder nummer 27369069.

Voor informatie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Secretaris Hr. J. de Zwijger secretaris@nvpvboskoop.nl