Bestuur/Contact

Het bestuur

Voorzitter Hr. J.G. Binken 0172-213620
Zwaluwplein 20 j.binken@online.nl
2771 SE Boskoop
Vice voorzitter Vacant
Secretaris Hr. J. de Zwijger 0182-616946
Wilgenhorst 51 secretaris@nvpvboskoop.nl
2742 DD Waddinxveen
Penningmeester Mw. P.C.A.M. van Kampen 0172-212682
Pastoor Daalmansplantsoen 43 penningmeester@nvpvboskoop.nl
2771 SH Boskoop
Rondzending commissaris voor Boskoop: Vacant
 
 Rondzending commissaris voor Waddinxveen:
Hr. J. de Zwijger  0182-616946
Wilgenhorst 51 rondzendingwaddinxveen@nvpvboskoop.nl
2742 DD Waddinxveen
 Veilingmeester Hr. B.P. Pasturel   0172-215212
Tuinstraat 127  pastrellis4@hotmail.com
2771 BZ  Boskoop
 Webmaster Hr. J. de Zwijger  0182-616946
Wilgenhorst 51 webmaster@nvpvboskoop.nl
2742 DD Waddinxveen
 Beurscoordinator Hr. Jan de Zwijger  0182-616946 / 06-51953321
Wilgenhorst 51 secretaris@nvpvboskoop.nl
2742 DD Waddinxveen
 Bibliothecaris  Hr. C. Klein  0182-631928

Contact

NVPV Boskoop
Opgericht 16 januari 1933

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF).
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den haag onder nummer 27369069.

Voor informatie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Secretaris Hr. J. de Zwijger secretaris@nvpvboskoop.nl