Bestuur/Contact

Het bestuur

Voorzitter Hr. C.H.J. van Ravesteijn 0182-534160
Thorbeckehoeve 30 c.h.r.v.ravesteijn@hccnet.nl
2741 JS Waddinxveen
Vice voorzitter Hr. B.P. Pasturel 0172-215212
Tuinstraat 127 pastrellis4@hotmail.com
2771 BZ  Boskoop
Secretaris Hr. J. de Zwijger 0182-616946
Wilgenhorst 51 jandezwijger@telfort.nl
2742 DD Waddinxveen
Penningmeester Mw. P.C.A.M. van Kampen 0172-212682
Pastoor Daalmansplantsoen 43 petra@kampen-ak.nl
2771 SH Boskoop
Rondzending commissaris voor Boskoop: Vacant
 
 Rondzending commissaris voor Waddinxveen: Vacant
 Veilingmeester & verlotingscie Hr. C.H.J. van Ravesteijn  Thorbeckehoeve 30  2741 JS  Waddinxveen  0182-534160

c.h.j.v.ravesteijn@hccnet.nl

 Webmaster Hr. J. de Zwijger  0182-616946
Wilgenhorst 51 webmaster@nvpvboskoop.nl
2742 DD Waddinxveen
 Beurscoordinator Hr. Jan de Zwijger  0182-616946 / 06-51953321
Wilgenhorst 51 secretaris@nvpvboskoop.nl
2742 DD Waddinxveen
 Bibliothecaris  Hr. C. Klein  0182-631928

Contact

NVPV Boskoop
Opgericht 16 januari 1933

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF).
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den haag onder nummer 27369069.

Voor informatie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Secretaris Hr. J. de Zwijger secretaris@nvpvboskoop.nl