Bijeenkomsten / Beurzen

Maandelijkse Bijeenkomsten 2021

Bijeenkomsten in het Buurthuis “De PLATAAN”                                                                                                             
Snijdelwijklaan 2, 2771 SX Boskoop, telefoon 0172-232036 (locatie).                                                 Direct naast NS-station Snijdelwijk                                                              

Maandagavond 04 januari 2021      Gaat NIET door.
Maandagavond 01 februari 2021     Gaat niet door
Maandagavond 01 maart 2021         Gaat niet door
Maandagavond 12 april 2021            Gaat niet door
Maandagavond 03 mei 2021              Gaat niet door
Maandagavond 07 juni 2021             Gaat niet door

In de maanden juli en augustus hebben wij een zomerstop!

NIEUWE CORONA MAATREGELEN HEBBEN ER TOE GELEID DAT ONZE AVONDEN ZIJN GEWIJZIGD !!!!!!

Maandagavond 06 september  2021  Is doorgegaan
Maandagavond 04 oktober       2021   Gaat door
Maandagavond 01 november   2021   Gaat door
Maandagavond 06 december    2021  Gaat door

Eerst volgende bijeenkomst is op maandagavond 03 januari 2022.  Onder voorbehoud

Aanvang 20h00 / Sluiting 22h00.  Zaal open 19h30

Informatie tel. 0182-616946  E-mail: secretaris@nvpvboskoop.nl

Beurzen 2021

POSTZEGELBEURS BOSKOOP in het                                                                                    Buurthuis “De PLATAAN”                                                                               
Snijdelwijklaan 2 2771 SX  Boskoop
,  Telefoon 0172-232036 (locatie)                                            

Ruime  gratis parkeergelegenheid aanwezig. Direct bij station Snijdelwijk, Boskoop

Zaterdagmiddag 16 januari     Gaat NIET door.
Zaterdagmiddag 20 februari    Gaat niet door                                               
                   Zaterdagmiddag 20 maart         Gaat niet door
Zaterdagmiddag 17 april             Gaat niet door                                       Zaterdagmiddag 15 mei             Gaat niet door
Zaterdagmiddag 19 juni             Gaat niet door

In de maanden juli en augustus is er een zomerstop!

Zaterdagmiddag 18 september  Is doorgegaan
Zaterdagmiddag 16 oktober         Gaat door
Zaterdagmiddag 20 november   Gaat door                                                                     Zaterdagmiddag 18 december   Gaat door

De eerst volgende beurs is op zaterdagmiddag 15 januari 2022

Tijdens deze Beursdagen is er de “10 cent hoek” aanwezig.                                          Direct bij de receptie. Ook thematische boeken aanwezig.

Openingstijden: 13.00 – 16.00 uur, zaal open 12h00 (voor Beursdeelnemers)

Toegangsprijs € 1,00  handelaren / ruilers  € 3,00 per tafel

Informatie tel. 0182-616946 / 06-51953321
E-mail: secretaris@nvpvboskoop.nl