Bladen/Media

De ‘Plakker’

Vijfmaal per jaar verschijnt ons twee maandelijks verenigingsorgaan “Plakker”.
Hierin wordt vermeld:

  • Het bestuur
  • Wie doet wat?
  • Van de Redactie
  • Een of meerdere wetenswaardigheden
  • De agenda van de maandelijkse bijeenkomsten
  • Veilinglijst (deze is tijdelijk niet in de Plakker opgenomen)

De Plakker is inbegrepen bij uw contributie!

De ‘Filatelie’

Filatelie is Nederlands oudste, grootste, dikste, kleurigste en voordeligste postzegelblad.

Oudste

Het eerste nummer van Filatelie verscheen in 1922 als het ‘Nederlandsch Maandblad voor Philatelie’. Deze lange naam werd meestal afgekort tot het ‘maandblad’ of de ‘Philatelie’. Enkele jaren geleden werd het ‘Filatelie’.

Inmiddels zijn er al ruim 1050 edities verschenen.

Grootste

Met de maandelijkse oplage van 21.100 exemplaren is Filatelie het grootste postzegelblad in het Nederlandse taalgebied.

Compleetste

Maandelijks worden nieuwe uitgiften uit de hele wereld gepubliceerd, zeer interessant voor de thematische verzamelaars onder u!

Dikste

Elk nummer van Filatelie bevat gemiddeld zeventig pagina’s informatie.

Kleurigste

Filatelie wordt geheel in vierkleurendruk vervaardigd. Dat betekent dat kleurgebruik op alle pagina’s mogelijk is. Het redactionele deel is geheel in kleur, bij de advertenties blijven sommige adverteerders de voorkeur geven aan zwart/wit.

Het is afhankelijk van uw lidmaatschapspakket of de Filatelie is inbegrepen bij uw contributie. Via de vereniging profiteert u wél van een flinke korting!   Zie bij CONTRIBUTIE