Rondzendverkeer

Rondzendverkeer NVPV  Boskoop

De Rondzending is inmiddels hervat. En de dozen doen weer hun ronden.

Veel leden van onze vereniging maken gebruik van het rondzendverkeer. Dit is een gratis service van uw vereniging aan de leden. In grote lijnen is het rondzendverkeer een paar dozen met een 12 tal boekjes per doos waarin zich postzegels bevinden. Meestal gesorteerd op land met een catalogusnummer boven het zegel en de prijs eronder. Aan-/afmeldingen voor de Rondzending kunnen altijd gedaan worden. Aanmeldingen gaan dan in de eerstvolgende cessie meedraaien.

Het rondzendgebied wordt in secties ingedeeld. Ook zijn er secties buiten Boskoop.
De dozen gaan dan van het ene lid naar het andere waarbij men de rondzending maximaal 3 dagen in bezit mag houden.

Als men een zegel wilt kopen, haalt men voorzichtig het zegel uit het betreffende boekje en noteert in het lege vakje uw lidmaatschapsnummer met het stempeltje en op een verzamellijst achter de eigen naam en in de kolom van het betreffende boekje het (totaal) bedrag van de uitnamen. Tenslotte telt men de uitnamen van alle boekjes bij elkaar en maakt het bedrag over op het aangegeven rekeningnummer van onze vereniging. Dat is een apart rekeningnummer aangegeven op de bijgevoegde lijst.

Daarna brengt men de dozen naar de volgende persoon op de verzamellijst. Het lijkt misschien wat ingewikkeld maar het is in de praktijk heel eenvoudig.

De Rondzendcommissaris. Jan de Zwijger: secretaris@nvpvboskoop.nl.

Aanmelding voor de Rondzending ALTIJD bij : Jan de Zwijger  e-mail: secretaris@nvpvboskoop.nl