Rondzendverkeer

Rondzendverkeer NVPV  Boskoop

Helaas ! ! !

Per 1 juli 2022 hebben we de Rondzending moeten stoppen als gevolg van het fijt dat er geen vrijwilliger zich gemeld heeft om dit over te nemen.

Mocht een van u zich geroepen voelen om alsnog de Rondzending te doen, meldt u aan bij onderstaande.

Aanmelding voor de Rondzending ALTIJD bij : Jan de Zwijger  e-mail: jandezwijger@telfort.nl