Welkom

… bij Postzegelvereniging NVPV Boskoop

De Postzegelvereniging ‘NVPV Boskoop’ werd opgericht op 16 Januari 1933.

Het is niet meer precies na te gaan wanneer de eerste postzegelverzamelaars bij elkaar kwamen om postzegels te ruilen.
Uit een, in het archief van de vereniging gevonden kasboekje, blijkt dat er voor het eerst sprake was van georganiseerde filatelie in 1926, een vereniging werd er echter nog niet opgericht.
Pas op 16 Januari 1933 werd besloten een vereniging op te richten.
Kort na de oprichting werd aansluiting gezocht bij de grote landelijke vereniging, de huidige KNBF (Koninklijke Nederlandse Bond van Filatilistenverenigingen.

Geïnteresseerd?  Loop eens binnen op een van onze bijeenkomsten. Zie daarvoor het tabblad “bijeenkomsten  en beurzen”.

Dit was het. Na 90 jaren van Postzegelplezier is door gebrek aan bestuursleden en vrijwilligers de vereniging per 31-12-2023 opgeheven